Hjem

 

FORESYNGNING TIL DR KONCERTKORET

Korsyngemester: Florian Helgath

 

DR søger sangere til kontraktansættelse i DR KoncertKoret i nedennævnte stemmegrupper. Tiltrædelse 1. august 2015 eller efter aftale.

 

Foresyngning for udvalgte ansøgere i DR Byen:

Tenorer og basser Mandag den 18.maj fra 10.00

Sopraner Tirsdag den 19.maj fra 10.00

Alter Onsdag den 20.maj fra 10.00

 

Der kræves fremført følgende:

En oratoriearie eller kirkelig arie efter eget valg af J.S.Bach (på tysk eller latin) eller Händel på originalsproget.

Endvidere:

* en forud indstuderet korsats

* en selvvalgt strofisk dansk sang (som i Folkehøjskolens sangbog) sunget uden akkompagnement

* secunda vista. En kortere korsats eller en del deraf vil blive fremsendt på mail senest kl. 9 dagen inden hver foresyngningsdag. Denne skal synges uden akkompagnement

* ansøgerne kan også blive bedt om at synge øvelser, der demonstrerer stemmens fleksibilitet og omfang

 

Sangere i DR Koncertkoret ansættes normalt for 5 år med mulighed for forlængelse i henhold til overens-komst med Dansk Kor Forbund. Tjenestetid normalt indenfor tidsrummet 15.00-19.00 samt koncerter om aftenen og turnéer. Den garanterede beskæftigelse er minimum 200 timer per år svarende til en årsindkomst på ca. 73.000.

 

Elektronisk ansøgningsskema kan udfyldes og den obligatoriske opgave kan downloades fra 20.marts fra hjemmesiden www.foresyngning.dk.

Yderligere oplysninger kan fra 20.marts fås hos korregissør Peter Tönshoff, DRbyen, Emil Holms Kanal 20, opgang 5, 3.sal,

tlf. 3520 6377, e-mail peto@dr.dk. Ansøgningsskema skal være korregissøren i hænde senest fredag den 10.april 2015 kl. 12.00. Der skal indsendes en lydfil, som bruges i forbindelse med udtagelse af kandidater til foresyngningen. Desuden skal der fremsendes klaverudtog til den selvvalgte arie sammen med tilmeldin-gen.

Du kan læse mere om DR og DR KoncertKoret og DR VokalEnsemblet på www.dr.dk/rk, hvor du også kan se denne og andre stillingsannoncer fra DR.

DR Koncertkoret (56 sangere) medvirker – både som selvstændigt ensemble og sammen med DR Vokalensemblet - i en lang række koncerter, f.eks. de traditionsrige Torsdagskoncerter, studieproduktioner, CD-indspilninger og turnéer med og uden orkester.

Foresyngning til DR VokalEnsemblet og DR KoncertKoret

My Company, 4578 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: support@eusinpro.net